Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 1

Tajniki przyrody coraz bardziej ujawniają się człowiekowi. Potęgą umysłu swego ogarnia on wszechświat; bada go, śledzi, a z każdym dniom, z każdą godziną, nowo zdobycze wieńczą wysiłki jogo niezmordowane. Odkrywa on prawa powstawania, rozwoju i obiegu ciał niebieskich, określa pierwiastki, z jakich się ono składają; to znowu w głębio globu wnika, by z pokładów jego, jeden na drugim łożących, wykryć dzieje ubiegłych wieków i tysiącleci.

Przed duchowym okiem człowieka skamieniało szczątki zwierzęco i roślinne do nowego budzą się życia, dopatruje on w nich najrozmaitszych jestestw organicznych, jakie od nieobliczenie zamierzchłej przeszłości aż do chwili obecnej zaludniały wszelkie miejscowości ziemi w ciągu wszystkich istnienia jej okresów. Przeszłość odsłania przed człowiekiem tajemniczość swoją, a osiągnięte zdobycze stając mu się podnietą, zniewalają pełnego w swe siły ufności do dalszej pracy w wielkiej sprawie badania i dociekania.

Ze wszystkich tych badań, najważniejszymi a niewątpliwie i najbliżej go obchodzącymi są kwestie, dotyczące własnego jego jestestwa. Człowiek wie, czuje, że jest panem wszechświata, że nim owładnął ducha swego potęgą.

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 1”
  1. Reklama says: