Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 12

W ślady tych uczonych założycieli nowej teorii, poszła wielka liczba następców. Odkrycia w rozmaitych jaskiniach Francji, Anglii i Niemiec, w ostatnich dziesiątkach lat dokonano, mówi Strauss, wątpić o tym nie pozwalają, że człowiek, w dawniejszych już czasach żył współcześnie z wygasłymi zwierzętami, z mamutem, niedźwiedziem jaskiniowym itp. To też szczątki jego spotykają się źle dochowane, a najdawniejsze czaszki ludzkie nader zwierzęcą odznaczają się budową.

A ponieważ bardzo prawdopodobnie nie jesteśmy jeszcze u kresu odkryć, to może uda się nam przydybać człowieka kopalnego na daleko niższym jeszcze szczeblu rozwoju, bliższym więc zwierzęcego swego pochodzenia. Szukając zaś jestestwa, najwięcej do człowieka zbliżonego, od którego przeskok ku temu ostatniemu byłby najmniejszym, małpy wyższe nasuwają się nam mimowolnie. Odwieczny, dawno wymarły członek grupy małp człekopodobnych, był praojcem człowieka.

Przytaczany przez Straussa Schoppenhauer, jest nieco odmiennego zdania. Według niego, praojcem czarnego afrykańskiego człowieka, był szympans, brunatnego Azjaty, pongo (orangutan) – biały zaś rasy kaukaskiej, inna jakaś, przez zimny klimat wybielona małpa.

 

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 12”
  1. Reklama says: