Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 14

Żadna z nich, biorąc ogólnie, nie stoi bezwględnie bliżej człowieka od innej, ale wszystkie trzy pewnymi szczegółami zbliżają się do postaci człowieczej, nie osiągając jej jednakże w zupełności. Że zaś uczony ten godzi się z zasadą bezpośredniego pochodzenia człowieka od małp, to widnieje z następujących słów jego: „Nie rozumiemy, czemu by z małp amerykańskich, plemiona amerykańskie, z afrykańskich murzyni, z azjatyckich negrytosy może wywodzić się nie mogli.” Obecnie nawet nie łącząca człowieka z małpią nie jest jeszcze całkowicie zerwaną, bo nić tę stanowią, według Yogta, małogłowie. Gdzie bowiem pewna prawidłowo wytworzona forma nie wyjaśnia nam należycie danej kwestii, tam musimy uciekać się do form chorobliwych, występujących tu i owdzie w skutek szczególnych okoliczności. Bogate tu nastręcza się żniwo. Nie waham się tedy z oświadczeniem powiada, że mikrocefalie z rodu, stanowią tak doskonały łańcuch, od człowieka do małpy wiodący, jakiego tylko pożądać można.

Lombroso nie jest tak krańcowy. Według niego biali są modyfikacją jedynie, ulepszeniem rasy żółtej; rasa żółta z kolei jest zmodyfikowaną i ulepszoną, rasą czarną,ta wreszcie ostatnia ulepszonym przez czas i zmodyfikowanym rodom małpimi. A kiedy Noire pisze: że najdawniejszymi mieszkaniami ludzkimi były gniazda na drzewach usłane, lub kiedy Hollwald w pionowym chodzie człowieka widzi dowód pierwotnej jego na drzewach siedziby, to obydwaj oczywiście skłaniają się na stronę zwierzęcego jego pochodzenia.

 

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 14”
  1. Reklama says: