Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 15

Cotta w „Geologii“ swojej utrzymuje, że ciało małpy tak jest z budowy swojej podobne do ciała człowieka, że między obydwoma żadna istotna różnica nie istnieje w rzeczywistości. Słynny angielski przyrodnik, Huxley, przyrównuje ludzki i zwierzęcy gatunek do dwóch jednakowo zupełnie zbudowanych zegarków, które skutkiem jakiegoś włoska na wahadle, jakiejś plamki rdzy na sztyfciku, jakiegoś przegubu na ząbku, lub czegoś podobnego, nieznacznie stały się dwoma całkowicie odmiennymi utworami. To też, człowiek, według Cotty, stanowi doskonałej rozwiniętą rasę wspólnego z małpami szczepu.

Według Huxleya wszakże, poglądy Darwina, jeżeli w ogóle są one słuszne, muszą tak dobrze stosować się do człowieka, jak i do niższych ssących. Wątpić nie można, że argument na którym opiera się wydoskonalenie konia z pierwotnego jego szczepu, lub pochodzenie jednej małpy od drugiej, stosować się musi również i do wykształcenia człowieka z pnia prostszego, niżej stojącego; człowiek bowiem istnieje. Z tum wszystkim Huxley przyznaje, że obecnie żadnego jeszcze nie mamy dowodu na to, że człowiek od małpy pochodzi, lub że oboje wspólne mają, pochodzenie.

 

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 15”
  1. Reklama says: