Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 17

Wiele twierdzeń podawanych przez niego, jako pewniki doświadczeniem stwierdzone, są albo fałszywymi, albo niemożliwymi; przytacza on fakty, których ani on sam, ani nikt inny nie widział, nie sprawdził. Nieraz przekręca spostrzeżenia cudze, albo za rzeczywistość przyjmuje rzeczy, które bądź nie istniały, bądź dowiedzionymi być nie mogły. Do takich np. należy piętnasty stopień poniżej przywiedzionego drzewa genealogicznego człowieka, a także i czternasty, jak to już Quatrefages zauważył. Wiele sprzecznych z prawdą poglądów Haeckla, ujawnia prof. His w dziele swoim: „Ciało nasze i fizjologiczna kwestia jego pochodzenia.

Pomimo tego zaprzeczyć nie podobna, że Haeckel jest najwymowniejszym głosicielem zwierzęcego, a właściwie małpiego pochodzenia człowieka. Wraz z Darwinem, w małpach wąskonosych Starego Świata widzi on pień macierzysty, którego odroślą jest rodzaj ludzki. Zupełna bowiem zgodność wszystkich ludzi z małpami tymi pod względem charakterystycznej budowy nosa i szczęk dowodzi jasno, że jednakie mają pochodzenie i że z wspólnego pnia się rozrośli. Rodzaj ludzki jest gałązką grupy małp wąskonosych, która się w Starym Świecie z dawno wymarłych gatunków grupy tej rozwinęła. Wspólni więc przodkowie małp i człowieka dziś już nie istnieją, – i to stanowczo Haeckel zaznacza, że żadna z dziś żyjących małp, protoplastą rodu ludzkiego być nie może. Małpo podobni praojcowi człowieka dawno wymarli.

 

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 17”
  1. Reklama says: