Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 18

Dźwignią uczłowieczenia były przede wszystkim: chód pionowy i mowa artykułowana, z którymi związane było zróżniczkowanie obu par kończyn i krtani, co z kolei oddziałało potężnie na zróżniczkowanie mózgu i czynności duszy, od niego zależnych. Widownią zaś rozwoju tego był ląd, dziś pogrążony w głębiach oceanu Indyjskiego, który na południu Azji dzisiejszej ciągnął się z jednej strony na wschód do Indii za gangesowych i wysp Sondzkich, z drugiej na zachód do Madagaskaru i południowo-wschodniej Afryki, a który anglik Selater nazwał „Lemurią“.

Ponieważ na podstawie niewzruszonych i dotykalnych dowodów, czerpanych z embriologii i paleontologii, jesteśmy w stanie z zupełną pewnością wykazać przebieg rozwoju człowieka z niższych zwierząt kręgowych, więc z małp, workowatych, ziemno wodnych, ryb it p., to możemy też i drzewo jego genealogiczne z przybliżoną aż do moner nakreślić dokładnością.

Najdawniejszymi przodkami człowieka jak wszelkiego organicznego jestestwa były z nieorganicznych związków przez samorództwo, czyli samoistnie powstałe monory; „organizmy bez organów”. Po nich następują ameby, protoplazmy, czyli zarodzie nieokreślonej postaci z wyróżniającym się jądrem; później synameby, u których podział komórek miał już miejsce; planoady, pierwotniaki rzęskowate, opatrzone gębą; gastready, pierwotniaki o ciele kulistym lub jajowatym, z prostą jamą pokarmową i otworom gębowym; archolmintos, robaki pierwotne, z pierwszymi śladami układu nerwowego, narzędzi zmysłów, przyrządów rozrodczych; skolecydy, robaki miękkie, które z robaków wirujących poprzedniego działu w ten sposób powstały, że w ich łonie istotna jama wewnętrzna, oraz krew się wytworzyły; strunowce, miękkie robaki, z których bezpośrednio rozwinęły się najdawniejsze zwierzęta kręgowe bezgłowe.

 

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 18”
  1. Reklama says: