Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 19

Między dzisiejszymi osłonnicami, żachwy czyli aseydye, są najbliższymi powinowatymi tych osobliwych robaków, stanowiących przechodowe ogniwo między jestestwami bezkręgowymi a kręgowymi. Od dziewiątego stopnia poczyna się szereg kręgowych przodków człowieka, a mianowicie od bezgłowych, których przybliżoną naturę przedstawia nam do pewnego stopnia żyjący dziś gatunek lancetnika. Na dziesiątym szczeblu stoją Monorchini, jestestwa nieparzystonose, których dzisiejszymi przedstawicielami są ryby kręgowate, minogi.

Jedenasty stopień tworzą Selachii, pierwotne ryby, najpodobniejsze do dzisiejszych rekinów. Dwunasty zajmują Dipneusta, ryboplazy, u których pęcherz pławny przekształcił się w płuca. Trzynasty Sozobranchia, płaty skrzelowate, które obok płuc posiadały jeszcze skrzela trwałe; po nich czternaste miejsce zajęły Sozura, płazy ogoniaste, które posiadane w młodości skrzela, w późniejszym wieku traciły; piętnaste Protamia, budową, ciała pośrednio zajmujące miejsce między salamandrami a jaszczurkami; szesnaste Promammaliza, pierwotne ssące, z których dzisiejsze jednootworne powstały, stanowiące zatem najniższe ogniwo ssących; siedemnaste Marsupialia, workowate; osiemnaste Prosimi, małpozwierze; dziewiętnaste, Monocerca, małpy  ogoniaste; dwudzieste, Antropoidy, człeko małpy; dwudzieste pierwsze, Pithocanthropi, małpoludy, podobne do wełnistowłosych Papuasów, ale mowy jeszcze wiązanej nieświadome.

 

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 19”
  1. Reklama says: