Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 2

Lądy przekształca na wyspy, morza na lądy, odwieczne puszcze na głos jego znikają, a tam gdzie w nich niegdyś gnieździł się zwierz potężny, dziś złoty kłos cichego rolnika dojrzewa. Ręka jego znosi góry w potężne skały spiętrza, zasypuje parowy, nowe żłobi doliny, a przekształcając tym sposobem powierzchnię ziemi, umożliwia nawet pozornie niezależną od siebie zmiany klimatu sprawę.

Skoro więc człowiek badaniu swemu cały świat poddaje, jeśli potęgą ducha przeobraża zamieszkiwaną przez siebie ziemię, niepodobna też, aby na samego siebie nie zwrócił uwagi, aby się sam siebie nie zapytał: skąd się tu wziąłem, jakim powstałem sposobem?

I nikt też nie zaprzeczy, że pytaniem tym duch ludzki zajmował się po wszystkie czasy.

Nie najdawniejsze wprawdzie, ale największego godne zaufania dokumenty ludzkości, księgi Mojżeszowe i zgodny z nimi chrześcijański pogląd, znalazły błogie uspokojenie w owej wierze, że człowiek jest stworzeniem Bożym, które skutkiem udzielonego sobie przez Stwórcę dostojeństwa, celnego swojego stanowiska, wysoko po nad wszystko stworzenie wyniesionym zostało.

 

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 2”
  1. Reklama says: