Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 22

Perty twierdzi, że człowiek ani z niższych nie powstał zwierząt, ani z wymarłych małp starego świata, ale z niższych stanów własnego jestestwa, skutkiem prawidłowej konieczności. przodkowie człowieka na niższym tym stopniu zostający, byli mieszkańcami wodnymi, którzy skutkiem wwodzonej sobie normalnej własności, na mieszkańców naziemnych się przekształcili; następnie zaś powoli i na dzisiejszego człowieka, w którym własność owa do najwyższej swej doszła dzielności.

Ludzie wystąpili od razu w znacznej liczbie osobników na znacznym obszarze pasa antropogenetycznego, a nadto pod rozmaitymi współcześnie postaciami, stawiącymi typy dzisiejszych ras ludzkich, które rozwinąwszy się już w okresie miocenowym, formę swoją przez niezliczone tysiąclecia do dzisiaj dochowały.

Pomysłowy Grorland świat cały przekształca w uniwersum uduchowione. Wszystko co na święcie widzimy, są to uduchowienia, których widocznym dla nas objawom jest materia. Z rozmaitych rodzajów ducha, jakie dziś spotykamy, początkowo najniższa tylko istniały.

 

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 22”
  1. Reklama says: