Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 23

To właśnie posiadały zdolność dalszego rozwoju. Między organicznym i nieorganicznym niema jakościowej różnicy, jest tylko stopniowa, a twory organiczne rozwinęły się z nieorganicznych. Organiczność powstała przypadkowo, zbiegiem trafunkowym pierwiastków i warunków, z których jedne istniejąc licznie, drugie będąc możliwymi, musiały się spotkać kiedyś. Najgłówniejszą dźwignią wszelkiego dalszego rozwoju jest pożywienie. Pierwsza różnica między zwierzęciem a rośliną, na nim polega. Organiczność wzbierała w siebie pożywienie, wzbierała nieorganiczność, jak dziś rośliny nasze to czynią, ale to podniesienie nieorganicznego do warunków organicznych wymaga pewnego wysiłku ze strony samego organizmu, przez co mu niewiele czasu i zdolności do innych jeszcze spraw żywotnych pozostaje. Organizmy tego rodzaju będą więc na niższym pozostawać stanowisku, zajęte przeważnie życiem wegetacyjnym – będą roślinami. Organizmy, które wzbierają materię przygotowaną już organicznie nie potrzebują sil swoich zużywać na to przerobienie, będąc więc silniejszymi, rozwiną się dalej i przetworzą na wyższe jestestwo – zwierzę.

 

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 23”
  1. Reklama says: