Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 25

Kiedy Gorland wszystko organiczne z nieorganicznego wywodzi, to Fechner w odwrotnym idąc kierunku, wszystkiemu nieorganicznemu, organiczny przypisuje początek. Materia pierwotna, pod którą summę wszelkiej istniejącej początkowo materii uważać należy, istniała w pewnym pierwotnym stanie organicznym, który Fechner mikro organicznym nazywa, a odmiennym od dzisiejszych jej organicznych czy nieorganicznych stanów być mieni, Z jedynego tego potężnego tworu, o niesłychanie złożonej budowie, powstało wszystko organiczne i nieorganiczne skutkiem różniczkowania i rozszczepiania. Przez rozszczepianie to, które niejednokrotnie i niejednocześnie następowało, powstała wielka liczba pierwotnych stworzeń, w chwili powstania bardzo już od siebie odmiennych, a które za przodków rozmaitych dzisiejszych organizmów uważać wypada. W każdym razie, wiole z tych postaci pierwotnych przepadło, ale z innych nowo znowu formy przez następne różniczkowanie powstały.

 

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 25”
  1. Reklama says: