Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 4

Zanim o nowej tej teorii z jakiegokolwiek względu coś przeoczymy, zastanówmy się przede wszystkim pobieżnie nad poglądami prze dni ej szych uczonych, jacy zajmowali się kwestią pochodzenia człowieka.

O pochodzeniu człowieka od zwierząt skutkiem przeobrażenia, pierwszy uczył mędrzec grecki, Aaksymander z Miletu, żyjący w siódmym wieku przed Chrystusem, a więc niedługo po Thalesie.

Według niego, każde jestestwo zwierzęce, a także i człowiek, było pierwotnie zwierzęciem wodnym, które ostatecznie przeobraziło się w człowieka. W nowszych czasach teorię zwierzęcego z wód powstawania wyznawali G. H. Schubert i Oken. Według pierwszego mianowicie, człowiek powstał z delfina. Oken, bardzo słynny zresztą przyrodnik, powstanie człowieka z morza opisuje w sposób następujący: wszystko żyjące powstało z morza, jest pewnikiem, któremu nikt przeczyć nie może, kto kiedykolwiek zajmował się przyrodoznawstwem i filozofią. Podobne zarodki dziecięco tysiącami powstają w morzu, jeżeli w ogóle kiedykolwiek powstają. Wiele z nich w niedojrzałym jeszcze stanie wyrzuconych na brzegi przepada; inne o skały rozbite bywają, a inne znowu połknięte przez ryby.

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 4”
  1. Reklama says: