Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 8

Co się człowieka dotyczy, to najdawniejsi pierwotni ludzie, powstali z małp im podobnych w skutek togo, że małpy te powoli przyzwyczajały się do chodu na tylnych kończynach. Wznoszenie tułowia, trwałe usiłowanie chodzenia na dwóch kończynach owych, wywołało przede wszystkim ich przekształcenie, z których przednie rękami a tylne nogami się stały. Najbliższym następstwem tego pionowego chodu był szerszy pogląd na świat otaczający, a z nim i znaczny postęp na drodze duchowego rozwoju.

Przez to, człowiecze te małpy wielką nad innymi małpami zyskały przewagę, dla utwierdzenia których, połączyły się w towarzystwa, skąd znowu wynikła potrzeba udzielania sobie wzajemnego myśli i zamiarów. Tym sposobem zjawiła się konieczność mowy, którą z początku stanowiły surowe, pojedyncze dźwięki, a te stopniowo coraz więcej kształcąc się i wiążąc, wytworzyły wreszcie artykułowaną, wiązaną mowę. Mowa ta z kolei była najsilniejszą dźwignią w dalszym rozwoju organizmu, a przede wszystkim mózgu, i tym sposobem człekokształtne małpy w istotnych ludzi przeobraziły się stopniowo. Małpą zaś, na której odbył się ten proces uczłowieczenia, był szympans według Lamarcka.

 

One Response to “Poglądy na pochodzenie człowieka cz. 8”
  1. Reklama says: